Alüminyum Deoksidant

Alüminyum Deoksidant

  • Deoksidasyon, çelik üretimindeki son aşamadır. Temel Oksijen Fırını (BOF) ve diğer benzer çelik üretim uygulamalarında, çelik banyosu, çekme süresi 400 ila 800 ppm oksijen aktivitesi içerdiğinden. Deoksidasyon, musluk potasına uygun miktarlarda Ferro-Mangan, Ferro-Silikon ve/veya alüminyum veya diğer özel deoksidanlar eklenerek boşaltma sırasında gerçekleştirilir. Üfleme sonunda çeliğin karbon içeriği spesifikasyonların altındaysa, metal de potada yeniden karbonlanır. Bununla birlikte, metalin sıcaklığı üzerindeki olumsuz etkisinden dolayı, potaya büyük ilaveler istenmemektedir.
  • Temiz çelik üretimi, alaşımlı çelik üreticilerinin değişmez endişelerinden biridir. Farklı elementlerle deoksidasyon işlemleri, her biri çeliğin mekanik özelliklerinde azalmaya neden olan safsızlıkların üretilmesine yol açar. Bu arada, Alüminyum ile deoksidasyona ihtiyaç duyan veya bu element analizlerinde mevcut olan çelikler, Alüminyum safsızlıklarının varlığından dolayı mekanik hasara daha fazla maruz kalırlar. Bu nedenle, alüminyumun eriyiğe eklenme süreci kadar miktarı da çeliğin kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.
  • Alüminyum çoğunlukla deoksidasyon ve denitrifikasyon için çelikte kullanılır. Bu nedenle, yaşlanma fenomenine karşı hassasiyet üzerinde iyi bir etkiye sahip olabilir. Alüminyum, nitrojen ile yüksek sertlikte nitrürler ürettiği için nitrürlenmiş çeliklerde genellikle bir alaşım elementi olarak kullanılır. Bu element dağınık oksit ve nitrür bileşikleri oluşturarak tanelerin büyümesini engeller ve böylece ince kristal tanelerin oluşmasına yardımcı olur.
  • Alüminyum östenit aralığını çok daraltır. Alüminyum, demanyetizasyon için gerekli olan manyetik alan ile kuvvetteki büyük artış nedeniyle Demir-Nikel-Kobalt-Alüminyum kalıcı mıknatıs alaşımlarında alaşım elementi olarak da kullanılmaktadır.
  • Aslında, deoksidasyonun amacı, kirlilik elementlerinin oluşumunu önlemek, gaz boşluklarını gidermek, kükürtten arındırmak ve hatta çeliğin tane boyutunu kontrol etmek için çelikte çözünmüş oksijeni azaltmaktır. Bu işlem, eriyiğe, tortul deoksidasyon veya çeliğin karıştırılması ve reaksiyonu olarak adlandırılan, demirden (Kalsiyum, Magnezyum, Alüminyum, Silikon, Manganez, Karbon, vb.). Permeasyon deoksidasyonu olarak adlandırılan yüksek FeO kapasitesine sahip ek yükleri olan oksijen içerir. Çelik yapımında alüminyum, bir alaşım elementi ve aynı zamanda güçlü bir oksijen gidericidir.
  • Alüminyum, nihai ürünün tane büyüklüğünü kontrol ederek çeliğin tokluğunu artırmak için bir alaşım elementi olarak da kullanılır. Her iki amaca da ulaşmak için, Alüminyum için en uygun miktar tanımlanmalıdır.
  • Yukarıda bahsedilen alüminyum yarım kürelerin üretimi bir önceki sipariş ile yapılmakta olup, bugüne kadar Türkiye'deki birçok çelik fabrikasında bu dioksidanlar kullanılmıştır.