Üretim

Tesisimizde yurt içi ve yurt dışından tedarik edilen imalat artığı veya ekonomik ömrünü tamamlamış alüminyum hurdalar, ergitme öncesi ayıklama ve temizleme işlemlerinden geçirilerek içeriğindeki toz, boya ve yağ gibi maddelerden arındırılarak verim yönünden zenginleştirilir. Böylece hazırlanan hurdalar emisyonda kullanılan kuru filtrenin de katkısıyla çevreye hiçbir zarar vermeden döner, sabit, indüksiyon ve potalı devirmeli fırınlarda ergitilir. Ergitme işlemi sonucunda elde edilen sıvı metal, rafinasyon ve gaz giderme işlemlerine tabi tutularak içeriğindeki oksit ve inklüzyonlardan temizlenir. Böylece metal kalitesi arttırılmış olan sıvı alüminyum döküm işlemi yapılarak külçe haline getirilir.